Inštrukcije matematike, fizike in kemije

Ljubezen do fizike in matematike gojim že od osnovne šole, ko sem med potjo v šolo seštevala avtomobilske tablice ter iskala pomen posameznih številk, ki sem jih dobila kot rezultat. Kemijske reakcije pa so v meni vzbujale radovednost že takrat, ko sem naredila svoje prvo pecivo. Kako nastane testo? Zakaj je pomembno razmerje sestavin? Kako nastajajo nove spojine in tako nove jedi?

Osnovno šolo Dušana Bordona sem vsa leta opravila kot odličnjakinja, kjer sem tudi tekmovala na področju matematike in logike. Leta 2005 sem na koprski gimnaziji maturirala z odliko na področju matematike, kot izbirni predmet pa sem si izbrala fiziko. Decembra 2014 sem postala magistrica poslovnih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter tako še bolj okrepila znanje na področju matematike in posredno tako tudi fizike.

Moje inštrukcije so kreativne, povsem prilagojene posamezniku. Upoštevam osebnostne lastnosti posameznika, saj si želim, da se inšturiranci dobro počutijo, predvsem pa, da mi zaupajo. Snov želim aplicirati na osebnost inštruiranca, kot na primer: če je inštruiranec nogometaš, mu snov skušam razložiti preko fizike v nogometu ali pa inštruiranki, ki je plesalka, razložim fiziko na način, da čim bolj dojema snov preko plesa in gibanja.

Učenje preko asociacij omogoča zapis informacij v dolgoročni spomin. Tako se fizike in matematike ne učimo več »na pamet«, ampak ju skušamo razumeti tako, da ju bomo tudi kot odrasli znali uporabljati.

Sledi mojim objavam tudi na Facebook-u: www.facebook.com/krea.tina.fizika

Prijava na inštrukcije
Preko poslanega e-sporočila na tina@kreatina.si ali kontaktnega obrazca.

Cenik
Osnovna šola = 24 EUR / 45 min
Srednja šola = 26 EUR / 45 min
Priprave na maturo = 28 EUR / 45 min

V primeru odpovedi termina v manj kot 48-ih urah pred rezerviranim terminom se inštrukcije vseeno zaračunajo.

Inštrukcije se izvajajo preko ZOOM-a.